Kurumsal Hizmetler

Kurumsal Hizmetler

Amacımız, vergiyi bir işletme faaliyeti olarak yönetmenizde size yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda vergi yükünde azalma doğurabilecek konular gözden geçirilecek, bize ilettiğiniz tereddütlerinizle ilgili çözümler önerilecek, gerekli hususlar en etkin ve süratli şekilde tarafınıza iletilecektir.

Firmamız Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SSK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların kanunlar doğrultusunda hazırlanıp ödenmesi konusunda size yardımcı olur.

İşletmelerin en az vergiyi ödeyecek şekilde vergiden kaçınma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla ödenmesi gereken vergilerin vergi mevzuatına uygun olarak hesaplanması ve ödenmesi konusunda müşterilerimize yardımcı olmaktadır.

Türkiye’de geçerli vergi yasa, mevzuat ve ilgili uygulamalar konusunda edinilen bilgi ve deneyimler ışığında doğru, etkin ve güvenilir kararların alınmasında müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Vergi mevzuatı kapsamında şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması. Yıl sonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi ve takdim şeklinin tayini, Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi,

Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık,

Vergi İdaresi ve  Sosyal Güvenlik Kurumları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından hizmetlerimizi ilgilendiren konularda gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz..

KISACA SMMM NURİ ÇAMOĞLU

Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Bölümünden 1978 yılında mezun olmuştur. Başarılarla geçen 30 yıllık iş tecrübesi ile hizmet vermektedir.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.256 214 24 64    /    0.533 361 33 23

Fax: 0.256 214 24 63

E-Mail: info@nuricamoglu.com